Skip to main content
دسترسی سریع

کافی شاپ

در گذشته فرهنگ قهوه‌خانه رفتن در بین مردمان شهرهای بزرگ رایج بود، اما این تفریح بیشتر تفریحی مردانه بود. با شکلگیری کافیشاپها و تغییر نگاه و فرهنگ اجتماعی در ایران بانوان نیز وارد قهوهخانهها، اما از نوع امروزی آن یعنی کافی‌شاپ‌ها شدند و همین شاید دلیل تلطیف این مکان‌ها، به نسبت قهوه‌خانه‌ها بود.

امروزه حضور در کافی‌شاپ‌ها از  تفریحات اصلی جوانان در شهرهای بزرگ محسوب می‌شود و نوع و چگونگی چیدمان این مکان‌ها در جذب مخاطب جایگاه ویژه‌ای دارد.

بازار بزرگ ایران در نگاهی کلان و در راستای اهمیت دادن به قشر جوان جامعه و ایجاد فضای گفتگو در میان مردم و همچنین فراهم آوردن اوقاتی فرح‌بخش، اقدام به تعبیه کافی‌شاپ‌های متعددی در فضای ایران‌مال نموده و تنوع سلایق را در ارائه انواع نوشیدنی‌ها و غذاها فراهم کرده است.