Skip to main content

محصولات فرهنگی و تفريحی

سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله کشور که آمال جامعه ‌ایرانی را در دو دهه آینده ترسیم و اهداف برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور را با حضور در متن تحولات و پیشرفت‌های جهانی تبیین می‌کند، بر توسعه دانایی‌محور و گسترش صنایع پیشرفته تأکید دارد.

از سوی دیگر ملتی که قصد دارد در حوزه تولید محصولات فرهنگی و انتقال مفاهیم آن به جامعه جهانی موفق باشد و مسیر رشد، توسعه و دستیابی به ابزارهای قدرت برای چانه‌زنی در مسائل بین‌المللی را بهتر طی نماید؛ باید زیرساخت‌ها و زمینه‌های دستیابی به آن را فراهم کند.

فناوری‌های جدید، مقدمه دستیابی به اهداف کلان علمی، صنعتی، اقتصادی و فرهنگی به‌شمار می‌آید و صنعت رسانه، به‌عنوان اصلی‌ترین وسیله مورد استفاده در حوزه‌های ارتباطات فرهنگی، نیازمند مکانی است که با دسترسی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، بتواند عرصه فرهنگ را تامین و نیازهای آن را مرتفع کند.

با توجه به این نیاز مبرم، بازار بزرگ ایران بخشی از واحدهای تجاری طبقه G3 را برای عرضه محصولات فرهنگی و تفریحی مانند ادوات موسیقی، کتب و انتشارات، لوازم سرگرمی بزرگسالان و اسباب بازی کودکان در نظر گرفته است تا از این طریق نقش کوچکی در اقدامات فرهنگی انجام شده در کشور برای ارائه به شهروندان ایرانی و گردشگران خارجی داشته باشد.