Skip to main content

فرهنگی-مذهبی

محيط و فرهنگ بر يکديگر تأثير متقابل دارند. تأثير محيط (به طور عام) بر انسان و بر شکل‌گيري شخصيت و رفتارهاي او از گذشته‌هاي دور و از منظر بسياري متفکران مورد توجه بوده است و در عصر حاضر نيز نظر متفکران رشته‌هاي مختلف علوم (روان‌شناسي، زيبايي‌شناسي، جامعه‌شناسي و فلسفه) را به خود جلب نموده است. هر بنایی به عنوان جزئی از فرهنگ وظیفه عینیت بخشیدن یک اندیشه ذهنی را از طریق فرم ظاهری خود دارد.

مجتمعهای چند منظوره به عنوان یکی از فضاهای شهری نه‌تنها عرصه بیان و بروز فرهنگ جامعه‌اند، بلکه در کنار مبادلات اقتصادی، بسترهای تولید و مصرف فرهنگی و مبادله نماد‌های فرهنگی را فراهم کرده و ایفا کننده کارکردهای فرهنگی نیز هستند.

کارکرد‌های فرهنگی از یک طرف‌ تأثیر مهم و دیرپا بر فرم و کارکرد شهرها از جنبههای زیباشناختی، اجتماعی، اقتصادی و سمبولیک دارند. از طرف دیگر، از دیگر کارکرد‌های شهری تأثیر می‌پذیرند. بین کارکردهای فرهنگی و فضاهای شهری مانند مجتمع‌های چند منظوره، ارتباطی چندلایه و پیچیده برقرار است و تغییرات اجتماعی و فضایی شهر از بسیاری جهات تأثیری مستقیم بر این کارکردها دارد. به همین دلیل، شناخت چگونگی تحول کارکردهای فرهنگی فضاهای شهری، مستلزم درک فرآیندهای تحول فضاهای شهری است.

امکاناتی که در بازار بزرگ ایران مهیا شده نه تنها از منظر احیای فرهنگ ایرانی قابل توجه است، بلکه از جنبه‌ مذهبی نیز دارای اهمیت است. از بعد مذهبی این مجتمع توانسته فضای قابل ملاحظه‌ای را به مساجد و نمازخانه‌ها اختصاص دهد. مسجد جامع محمد رسول‌الله(ص) با مساحت حدود 1200 مترمربع، در این مجتمع خودنمایی می‌کند که با ترکیب و تلفیق معماری اسلامی و ایرانی، الگوبرداری از معماری سنتی و الهام از مسجدالنبی (ص) ساخته شده است. همچنین احداث 40 نمازخانه در ابعاد مختلف، طراحی­‌های متفاوت و توزیع مناسب در نقاط مختلف ایران‌مال، امکان دسترسی سریع تمامی مراجعان را برای انجام عبادات و ادای فریضه فراهم می‌کند.