Skip to main content

کلینیک پزشکی ورزشی

مرکز پزشکی ورزشی مجموعه بازار بزرگ ایران در راستای ارتقاء اهداف سلامتی و تندرستی، اهمیت گردشگری ورزشی و گردشگری درمانی به عنوان جدیدترین و کاربردی‌ترین انواع گردشگری در فضایی به مساحت 2000 مترمربع با جدیدترین و مدرن‌ترین دستگاه‌های روز دنیا برای انجام آزمون‌های سلامت ورزشی، بازتوانی ورزشکاران و سالمندان، با همکاری متخصصان مجرب و اساتید دانشگاه برای ارائه خدمت به مراجعه‌­کنندگان در حال احداث است.

همچنین مرکز آب‌درمانی مدرنی با امکانات نوین و پیشرفته در نزدیکی این مرکز احداث گردیده که نقش موثری در بهبود و کنترل امراض حرکتی ورزشکاران و سایر اقشار جامعه ایفا خواهد نمود.