Skip to main content

اکران خصوصی فیلم «هزار تو» برای اولین بار در پردیس سینمایی بازار بزرگ ایران