Skip to main content

اولین نشست مدیریت پسماند ابَرسازه‌ها برگزار شد

: تاریخ خبر

اولین هم‌اندیشی بررسی فرآیند پسماند پروژه‌های بزرگ مقیاس به میزبانی بازار بزرگ ایران برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی بازار بزرگ ایران، اولین جلسه هم‌اندیشی بررسی فرآیند پسماند ابر سازه‌ها با حضور نمانیدگان دستگاه‌های مختلف مانند وزارت بهداشت، شهرداری تهران، سازمان محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی و ... برگزار شد.

فرآیند مدیریت پسماند ابرسازه‌ها در این نشست علمی بررسی شد. کارشناسان حوزه‌های مختلف پس از آشنایی با فعالیت‌های زیست محیطی و فرآیند پسماند بازار بزرگ ایران، ایران‌مال را به عنوان شاخص این حوزه معرفی کردند.