Skip to main content

ایران‌مال کارگاه عملیاتی دانش‌آموزان هنرستانی شد

: تاریخ خبر

دانش‌آموزان هنرستانی برای آشنایی بیشتر با معماری مدرن و درک نمادهای معماری ایرانی، از بازار بزرگ ایران بازدید کردند.

به گزارش روابط‌عمومی بازار بزرگ ایران، روز گذشته جمعی از دانش‌آموزان بوئین زهرایی محصل در رشته عمران و ساختمان به پیشنهاد اساتید خود در راستای درک و آشنایی با نمادهای معماری ایرانی، از بازار بزرگ ایران بازدید کردند.

چگینی از اساتید هنرستان گفت: من در فصل تابستان همراه با اعضای سازمان نظام مهندسی استان قزوین به ایران‌مال آمدم. آن حضور، من را ترغیب کرد تا بازدید امروز را همراه با دانش‌آموزانم انجام دهم. بازدید دانش‌آموزان هنرستانی قطعا برای آشنایی آنها با معماری مدرن و سنتی لازم است.

وی ادامه داد: حضور دانش‌آموزان و هنرجویان رشته عمران در این مجموعه عاملی است تا مطالب تئوری تبدیل به کارگاهی عملیاتی و اجرایی برای شناخت عناصر ساختمانی و نمادهای معماری ایرانی شود.