Skip to main content

علی سرتیپی مدیر پردیس سینمایی ایران‌مال شد

: تاریخ خبر

علی سرتیپی تاکید کرد که افزایش مخاطب و فروش، مهم‌ترین برنامه‌اش در پردیس سینمایی ایران‌مال است.

به گزارش روابط‌عمومی بازار بزرگ ایران، علی سرتیپی تهیه‌کننده سینما جایگزین رضا سعیدی‌پور در پردیس سینمایی ایران‌مال شد. سرتیپی تاکید کرد که بزرگترین هدفش در پردیس سینمایی ایران‌مال، افزایش مخاطبان سینما خواهد بود.

وی افزود: افزایش مخاطب پردیس سینمایی ایران‌مال، افزایش کیفیت و ارائه خدمات به روزتر از اولویت‌های من در این مجموعه خواهد بود. فعالیت‌های پردیس سینمایی به گونه‌ای طراحی خواهد شد تا تمام اقدامات در راستای افزایش مخاطب این پردیس باشد. برای افزایش سطح رضایت مخاطب، باشگاه مشتریان پردیس سینمایی ایران‌مال راه اندازی خواهد شد.

سرتیپی گفت: پردیس سینمایی ایران‌مال دارای سالن‌های استثنایی و تجهیزات بسیار با کیفیتی است اما تا امروز موفق به جذب مخاطب متناسب با ظرفیتش نبوده است. در قدم اول باید به میزان ظرفیت و کیفیت پردیس سینمایی ایران‌مال جذب مخاطب صورت گیرد.

مدیر پردیس سینمایی ایران‌مال تصریح کرد: باید با توجه به ظرفیت‌های موجود در پروژه ملی ایران‌مال و تجهیزات مورد استفاده همچون سال‌های VIP و کیفیت پخش 4K و 3D، میزان مخاطبان این پردیس سینمایی به شدت افزایش پیدا کند.

سرتیپی بیان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده انتظار می‌رود میزان فروش و مخاطب پردیس سینمایی بازار بزرگ ایران بالاتر از دیگر رقبا قرار گیرد.

بنابر این گزارش، رضا سعیدی‌پور پس از 10 سال فعالیت در پردیس سینمایی آزادی به ایران‌مال آمد و مدیر پردیس سینمایی شده بود. علی سرتیپی مدیر جدید پردیس سینمایی ایران‌مال از ابتدای اسفند امسال کار خود را آغاز می‌کند.