Skip to main content

نمایشگاه مواد غذایی و تجهیزات رستورانی آغاز بکار کرد

: تاریخ خبر

اولین نمایشگاه مواد غذایی، نوشیدنی و تجهیزات رستورانی درمرکز نمایشگاهی بازار بزرگ ایران افتتاح شد.

به گزارش روابط‌عمومی بازار بزرگ ایران، اولین نمایشگاه مواد غذایی، نوشیدنی و تجهیزات رستورانی با حضور 140 شرکت تولیدی افتتاح شد.

این نمایشگاه به مدت 3 روز تا پنجشنبه اول اسفند از ساعت 11 تا 21 در مرکز نمایشگاهی بازار بزرگ ایران دایر است. ورود برای همه علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.