Skip to main content

پایش سلامت کارمندان ایران‌مال با تست کرونا

: تاریخ خبر

افتتاح نقاهتگاه بیماران مبتلا به کرونا باعث شد تا تعدادی از کارمندان ایران‌مال بدلیل ضرورت‌های فنی و اجرایی، با بخش‌های مختلف آن در تماس باشند.

به گزارش روابط‌عمومی بازار بزرگ ایران، نقاهتگاه ایران‌مال از سوم فروردین کار خود را شروع کرد و همچنان روند درمان بیماران با مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی ایران و وزارت بهداشت ادامه دارد.

تعدادی از کارمندان ایران‌مال بدلیل ضرورت‌های فنی و اجرایی به صورت محدود با بخش‌هایی از نقاهتگاه ارتباط داشتند که به دلیل آغاز بکار مجدد هایپراستار ایران‌مال از اول اردیبهشت و حضور دوباره مردم، تمام کارمندان مرتبط با نقاهتگاه غربالگری شدند و تست کرونا دادند. این تست‌ها و پایش وضعیت سلامت کارمندان تا پایان مبارزه با کرونا ادامه دارد.