Skip to main content

مرکز نمایشگاهی ایران‌مال پیشتاز در مبارزه با کرونا

: تاریخ خبر

مرکز دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی و رویدادهای تجاری ایران‌مال، پروتکل جامع نظام سلامت رویدادهای ایران‌مال را در دسترس عموم قرار داد.

به گزارش روابط‌عمومی ایران‌مال، پروتکل جامع نظام سلامت رویدادهای ایران‌مال که تهیه، تدوین و در اختیار عموم قرار گرفته به مواردی از قبیل الزامات برگزاری رویدادهای نمایشگاهی، میزان و نوع استفاده از مواد گندزدا، چک لیست‌های قبل و بعد از برگزاری رویداد، نقشه‌های جانمایی تجهیزات بهداشتی و میزان خطر هر یک از فعالیت‌های نمایشگاهی به دقت تشریح و روش‌های اجرایی آن مشخص شده است.

پروتکل جامع مرکز نمایشگاهی ایران‌مال که به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شده، دربرگیرنده پروتکل‌های وزارت بهداشت، سازمان بهداشت جهانی، انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی در پنج گروه سایت‌های برگزاری نمایشگاهی، مجریان برگزاری رویداد، شرکت‌های غرفه‌سازی، مشارکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان است.

براساس این گزارش، نکته قابل توجه در این پروتکل، ایجاد فضای قرنطینه برای جداسازی سریع افراد مبتلا یا مشکوک به کووید 19 از سایر شرکت‌کنندگان و انتقال ایمن آنان به مراکز درمانی است.