Skip to main content

غروب‌ها؛ پای آبنمای موزیکال ایران‌مال

: تاریخ خبر

آبنمای موزیکال ایران‌مال در شش ماهه ابتدایی سال از ساعت 19:30 تا 22:30 برای مخاطبان مجموعه برنامه‌هایی با تلفیق آب و آتش اجرا می‌کند.

به گزارش روابط‌عمومی ایران‌مال، آبنمای موزیکال مجموعه موسوم به آبنمایش که تلفیقی از آب، رنگ و موسیقی است و در آینده نزدیک آتش وارد فاز بهره‌برداری آن خواهد شد، از زمان افتتاح مورد توجه و علاقه مخاطبان مجموعه ایران‌مال قرار گرفته است.

آبنمایش ایران‌مال با مساحتی در حدود 11 هزار و 200 مترمربع در طول هفته از ساعت 19:30 تا 22:30 و در ایام انتهایی هفته از ساعت 19 تا 23 برای مخاطبان برنامه دارد.