Skip to main content

«مبارک» با خیمه‌شب‌بازی به ایران‌مال آمد

: تاریخ خبر

«مبارک» شخصیت نمایش‌های باستانی و سنتی خیمه‌شب‌بازی در روز پنجشنبه و جمعه، نهم و دهم مردادماه میهمان ایران‌مال بود.

نمایش عروسکی خیمه‌شب‌بازی «مبارک» اثر جدید مرکز آفرینش‌های هنری بازار بزرگ ایران در باغ ماهان به نمایش درآمد. این نمایش که از دیرباز با شوخی‌های اجتماعی روز و گویش ویژه «مبارک» شناخته می‌شود، در این اجرا، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی را دستمایه خود قرار داد که با استقبال تماشاچیان مواجه شد.

در این نمایش حفظ اعتماد به نفس در مقابله با بیماری و همچنین رعایت نکات بهداشتی به کودکان آموزش داده شد.

انتظار می‌رود در هفته‌های آینده نیز برنامه‌های فرهنگی متنوعی در ایران‌مال اجرا شود.