Skip to main content

افتتاح داروخانه ایران‌مال

: تاریخ خبر

داروخانه‌ ایران‌مال با وسعت 450 مترمربع در طبقه G1 این مجموعه افتتاح شد.

روابط‌عمومی ایران‌مال از افتتاح داروخانه در این مجموعه‌، با هدف تکمیل ارائه خدمات درمانی این مجموعه خبر داد. بعد از ایجاد ایستگاه‌های متعدد سلامتی در طبقات مختلف، گشایش داروخانه‌ای با کاربری عرضه دارو و لوازم آرایشی-بهداشتی اقدام بعدی ایران‌مال در راستای تحقق رفاه و سلامت مشتریان و تأمین نیازهای آنان در این زمینه است. این داروخانه همه روزه پذیرای مراجعان خواهد بود. محل این داروخانه، واحد مجاور ورودی هایپراستار واقع در طبقه G1  است.