Skip to main content

یونسکو به دنبال انتقال مرکز اسناد و کتابخانه خود به ایران‌مال

: تاریخ خبر

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران از آمادگی نمایندگی شورای علمی فرهنگی ملل متحد (یونسکو) برای انتقال مرکز اسناد و کتابخانه خود به ایران‌مال خبر داد.

حجت‌الله ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران پس از بازدید از بخش‌های مختلف بازار بزرگ ایران، با بیان اینکه یونسکو با کتاب‌های فراوان و نفیس درصدد است در مجموعه ایران‌مال جایگاهی مناسب داشته باشد، گفت: انسان با دیدن این مجموعه عظیم احساس هویت می‌کند.

دبیر کل کمیسون ملی یونسکو در ایران گفت آرزویم این بود که آنچه را از شکوه عظمت ایران قدیم بجا مانده بازسازی کنیم اما در ایران‌مال این عظمت با جلوه‌های پیشرفت و مدرنیته بازآفرینی شده و دست‌اندرکاران ایران‌مال نشان داده‌اند که فرزندان همان ایرانیانی هستند که آن‌ همه شکوه و عظمت و زیبایی را در طول تاریخ خلق کرده‌اند.

حجت‌الله ایوبی با اشاره به ساخت مجموعه‌هایی تجاری فرهنگی مانند ایران‌مال در کشورهای همسایه گفت وقتی وارد آن فضاها می‌شوید احساس می‌کنید که ربطی به مردمان آن سرزمین ندارد و یک مدرنیته ظاهری و آزاردهنده است اما در میان عظمت ایران‌مال است که می‌توان به هویت خود بازگشت و در کوچه‌پس‌کوچه‌های تاریخ دیرین این سرزمین قدم زد.