Skip to main content

اکران مردمی فیلم «رد خون» در پردیس سینمایی بازار بزرگ ایران