جاده سلامتی و تندرستی


مسیر سلامتی، در محدوده بام و طول حدود ۱۶۰۰ متر و مساحت ۲۵۰۰ مترمربع احداث شده است. کفپوش استاندارد مطابق با فاکتورهای جهانی، دسترسی آسان و محصورشدن در فضای سبز، کافه‌ها و رستوران‌ها از ویژگی‌های جاده سلامتی بازار بزرگ ایران است. برای این مسیر، ارائه خدمات پزشکی-ورزشی، خدمات رفاهی، ارائه خوراکی‌های اورگانیک و البسه ورزشی در نظر گرفته شده است. در این مسیر ایستگاه‌های خدمات پزشکی ورزشی، خدمات رفاهی، ارائه انواع خوراکی و آشامیدنی‌های ارگانیک و ورزشی و البسه ورزشی فراهم شده است.