باغ دیدار


باغ دیدار از جاذبه‌های بازار بزرگ ایران و در مجاورت بازار سنتی واقع شده و اطراف آن واحدهای تجاری جای گرفته‌اند. ارتفاع این باغ ۱۴ متر است که سقفی شیشه‌ای آن را می‌پوشاند و با آبنما و درخت‌های پالم کالیفرنیا مزین شده است. در طراحی ﻓﻀﺎی مجلل و شکوهمند ۳۰۰۰ ﻣﺘﺮﻣﺮبعی این باغ از اﻟﮕﻮﻫﺎی آﺟﺮی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰی اﻳﺮان مانند ﻳﺰد و ﻛﺎﺷﺎن اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

باغ دیدار یکی از راه‌های ارتباط با طرح توسعه غربی است، به همین دلیل ۲ دستگاه پله برقی در ضلع غربی آن تعبیه شده است. در فضای بین این ۲ پله برقی آبشاری پلکانی احداث شده که از طبقه G3 شروع شده است و در تمام طول باغ جریان دارد و تا کافی‌شاپ واقع در شرق آن امتداد می‌یابد. بر روی مسیر جریان آب، یک پل شیشه‌ای برای تردد افراد و در قسمت شرقی منتهی به کافی‌شاپ نیز یک سکوی شیشه‌ای برای نشستن در نظر گرفته شده است. هدف از تعبیه باغ دیدار، فراهم نمودن فضایی مدرن در دل جاذبه‌های سنتی بازار بزرگ ایران است تا ضمن ایجاد مکانی زیبا و متفاوت برای مراجعه کنندگان، فضایی توأم با گفتگو و تبادل آزاد را در محیطی آرام فراهم کند.