حجره؛ مجله تصویری بازار بزرگ ایران (هفته چهارم آبان ماه)