حجره؛ مجله تصویری بازار بزرگ ایران (هفته دوم آذرماه)