تالار اشراق


به گمان مهندسان سازه و معماری، درخشان‌ترین نقطه ایران‌مال، تالار اشراق است. این سازه بی‌نظیر که توان طراحان و سازندگان مال را به رخ می‌کشد، نور طبیعی را از بام ایران‌مال تا طبقه G1 وارد می‌کند. نوع طراحی فضای شیشه‌ای با رنگ طلایی مخصوص خود به گونه‌ای است که گویا چند قطعه بلور تراش‌خورده در جان ساختمان نشسته‌اند و به زیبایی آن افزوده‌اند.

به لحاظ سازه‌ای اما قوام و استحکامی که در این حالت معلق برای کلیت سازه ایجاد شده، شاهکار مهندسی محسوب می‌شود و باعث حیرت بازدیدکنندگان و به ویژه اهل فن است. کارکرد اصلی تالار اشراق ایجاد زیبایی و تنوع بصری در مال و همچنین تعریف فضایی کانونی در ضلع شمالی آن است که می‌تواند کارکردهای ثانویه‌ای هم از قبیل نمایش آخرین مدهای روز در بخش‌های مختلف داشته باشد. البته بهره بردن از نور طبیعی در فاصله‌ای حدود ۲۵ متر از فضای باز، خود روی دیگری از این سازه درخشان است.

برای مشاهده تالار اشراق می‌توانید در ضلع شمالی از بام ایران‌مال تا طبقه G1 را بگردید و بلورهای تراش‌خورده طلایی را سیاحت کنید.