ساعت فعالیت مجموعه

ایران‌مال (همه روزه)

۱۰ تا ۲۳

هایپرمارکت (همه روزه)

۹ تا ۲۳