ساعت فعالیت مجموعه

ایران‌مال (همه روزه)

۱۰ تا ۲۲

هایپرمارکت (همه روزه)

۹ تا ۲۲