ساعت فعالیت مجموعه

ایام هفته

۹ تا ۲۳

ایام عید و جشن‌های مذهبی

۹ تا ۲۳

ایام سوگواری تعطیل و ۲۲ بهمن

۱۲ تا ۲۳

اول فروردین، ۲۱ رمضان، ۲۸ صفر، تاسوعا، عاشورا و اربعین حسینی

تعطیل