سیم کارت رایگان همراه اول در ایران‌مال

نمایندگی همراه اول در ایران‌مال به  متقاضیان سیم کارت رایگان همراه اول واگذار می‌کند. هر شخص می‌تواند با مراجعه به این نمایندگی سیم کارت رایگان دریافت کند. سیم‌کارت‌های رایگان همراه اول دارای پانصد تومان شارژ، ۵۰ دقیقه مکالمه، ۵۰ پیامک و پنج گیگابایت اینترنت رایگان هستند. متقاضیان می‌توانند با در دست داشتن اصل کارت ملی به نمایندگی شماره ۲۱۰۱۵۰۰۳۳۹ همراه اول مستقر در طبقه G3 - ایوان فرهنگ- مراجعه کنند.