خوشمزه‌ها در فکرکده

در اولین رقابت اسفند جشنواره خوشمزه‌ها در رستوران فکر کده در طبقه G1 برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی ایران‌مال این رقابت به پخت پیتزا اختصاص داشت و شرکت کنندگان زیر نظر مربیان آشپزی پیتزا پختند. در این رقابت گروه متشکل از دنیا نصر آبادی، سینا همت، شایلین ملک زاده، آرین شریفی و بارانا خلفی جایزه برتر را کسب کرد. کارشناسان تغذیه و بهداشت غذا هم برخی نکات بهداشتی را به این نوجوانان و خانواده هایشان آموزش دادند.