برگزاری لیگ خانواده در بولینگ ایران‌مال

لیگ خانواده هر هفته دوشنبه‌ها میان خانواده‌هایی که در این مجموعه حضور پیدا می‌کنند، برگزار می‌شود.

لیگ خانواده از مسابقات انگیزشی است که افراد می‌توانند در کنار یکدیگر تجربه کنند. سیدجلالی مدیریت سالن بولینگ ایران‌مال در گفتگو با روابط‌عمومی این مجموعه تصریح کرد: این مسابقات با حضور پرشور خانواده‌ها از هفته آینده آغاز می‌شود. وی افزود برنامه‌ریزی‌های لازم با هماهنگی شورای سیاست‌گذاری فدراسیون بولینگ صورت گرفته است تا افراد شایسته و منتخب شرکت‌کننده در این مسابقات به رقابت‌های بین‌المللی اعزام شوند.