فعالیت ۱۲ ساعته مرکز دائمی واکسیناسیون ایران‌مال در روز

باهدف افزایش زمان دسترسی، مرکز دائمی واکسیناسیون ایران‌مال در طبقه G1 از پنج شنبه ۲۳ دی روزانه دوازده ساعت فعالیت خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی ایران‌مال، مرکز جدید واکسیناسیون در پی کاهش مراجعه به علت واکسینه شدن اغلب هم‌وطنان و سهولت دسترسی، در طبقه جی یک، قرار دارد و از پنج شنبه ۲۳ دی همه‌روزه با تمام امکانات از ساعت ۸ تا ۲۰ در خدمت هم‌وطنان خواهد بود. در روزهای بحرانی کرونا ایران‌مال، بزرگ‌ترین مرکز واکسیناسیون کشور را دایر کرد و نقش کلیدی در تکمیل پوشش واکسیناسیون در ایران داشت.