حجره؛ مجله تصویری بازار بزرگ ایران (هفته سوم دی‌ماه)