ایران مال در آیینه رسانه ها


Card image cap

پردیس سینمایی «ایران‌مال» میزبان جشنواره فیلم کوتاه تهران

Card image cap

اردوی تیم ملی بانوان هاکی روی یخ در ایران‌مال

Card image cap

از سرگیری واکسیناسیون در ایران‌مال

Card image cap

دختران ملی‌پوش هاکی؛ میزبان الهام

Card image cap

واکسیناسیون ایران‌مال از لنز عکاس ایسنا

Card image cap

ورود تکبال از ایران‌مال به ایران

Card image cap

برندگان فریم در ایران‌مال