باشگاه بدنسازی


شگفتی‌های ورزشی ایران‌مال پایان ندارد. سالنی فوق‌العاده مدرن برای انجام فعالیت‌های ورزشی و بدنسازی در ایران‌مال در نظر گرفته شده برای ورزش‌های مختلفی نظیر ورزشهای TRX ، Pilates، Spinning، Body Pump و ورزشهای هوازی تخصصی طراحی شده است. این فضا در حال ساخت و تجهیز است.