مدرسه‌سازان در ایران‌مال

رئیس و اعضای هیئت‌مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز با مدیران این مجموعه تجاری فرهنگی و ورزشی گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی ایران‌مال، در این نشست ناصر قفلی رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز به همراه محمدرضا جعفری مدیرعامل و جمعی دیگر از اعضای این جامعه، ظرافت‌های معماری و استحکام و زیبایی ایرانمال را ستودند. اعضای هیئت‌مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز همچنین اعلام کردند از دانش و فنون جدید معماری و مهندسی به‌کاررفته در ایران‌مال برای بهبود سازه‌های در حال احداث و مدرسه‌های کشور استفاده خواهند کرد. در پایان این نشست اعضای جامعه خیرین مدرسه ساز از بخش‌های مختلف ایران‌مال بازدید کردند.