حجره؛ مجله تصویری بازار بزرگ ایران (هفته چهارم دی‌ماه)