حجره؛ مجله تصویری بازار بزرگ ایران (هفته سوم شهریورماه)