تخت گاز خودروهای کنترلی در آبنوا

در یکشنبه ورزشی خودروهای رادیو کنترلی به آبنوای ایران‌مال آمدند.
به گزارش روابط عمومی ایران‌مال، با هماهنگی به‌عمل‌آمده با فدراسیون موتورسواری و اتومبیل‌رانی عصر یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ این خودروها در دو کلاس بنزینی و الکترونیکی نمایش داده و حاضران با نحوه کنترل و مانور این خودروها آشنا شدند. در بخش خودروهای رادیو کنترلی مسابقات مختلفی در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود و قرار است در کلاس‌ها و رشته‌های مختلف این خودروها هم رویدادهایی در ایران‌مال طراحی و برگزار شود.