مسابقه پیتزاها در مولانژ

در جشنواره خوشمزه‌های این هفته رستوران مولانژ آموزش پخت پیتزا به علاقه مندان را عهده دار شد.  

به گزارش روابط عمومی ایران‌مال، رقابت فشرده شرکت کنندگان برای پخت پیتزا در جشنواره خوشمزه‌های پنج شنبه نهم آذر ۱۴۰۲ با قضاوت هیئت داوران پایان یافت وگروه‌های برتر جوایزی دریافت کردند. در این رقابت گروه یسنا واحدی، هستی یوسفی، نازنین زهرا سوادی، مهرسا نثاری، سلین گودرزوند مقام اول را سب کردند. حاضران در رستوران مولانژ در طبقه G0 ایران‌مال همچنین آموزش کمکهای اولیه و نکات ایمنی و آتش نشانی در خانه را فرا گرفتند.