بازدید مشاور امنیتی وزیر کشور عراق از ایران‌مال

سپهبد سعد معن ابراهیم مشاور امنیتی وزیر کشور عراق از بخش‌های مختلف ایران‌مال دیدن کرد.
به گزارش روابط عمومی ایران‌مال در این بازدید که عصر روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ صورت گرفت مشاور امنیتی وزر کشور عراق از بازار سنتی، کتابخانه جندی شاپور، تالارهای الماس و اشراق، پیست یخ، آبنوا و دیگر بخشهای تجاری و فرهنگی ایران‌مال بازدید کرد و با توضیحات کارشناسان از جزئیات طراحی و معماری ایران‌مال آگاه شد.