میهمانان ویژه در نوروز

ایران‌مال در روز دوشنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ میزبان بیش از ۲۵۰ نفر از طبیعت‌گردهای ایران بود. این گروه از طبیعت گردان با نام پرشین کمپر Persian camper در نوروز امسال در قالب تورهای گردشگری به پایتخت سفر کرده‌اند و با بازدید از اماکن تفریحی و گردشگری تهران شرایط ایجاد سایت‌های دائمی برای طبیعت گردان ایران را بررسی کردند. این گروه پس از بازدید خود از ایران‌مال که چندین ساعت به طول انجامید از زیرساخت‌های ایران‌مال در حوزه گردشگری به وجد آمدند و درخواست خود مبنی بر دایر گردن سایت دائمی کمپینگ را به صورت رسمی به ایران‌مال پیشنهاد دادند.