کیک بوکسینگ در بام سبز

نخستین یکشنبه ورزشی سال ۱۴۰۳ ایران‌مال با تمرین و نمایش رزمی کیک بوکیسنگ کاران همراه شد.

به گزارش روابط عمومی ایران‌مال در این برنامه حدود صد ورزشکار رشته رزمی کیک بوکسینگ به صورت هماهنگ تمرینات این رشته را در بام سبز اجرا کردند و در پایان بخشی از مهارتهای این رشته ورزشی را به شکل مبارزه رودررو به نمایش گذاشتند. ورزش شافل بورد و کورن هول از دیگر برنامه هایی بود که در کنار نمایش کیک بوکسینگ کاران در یکشنبه ورزشی ایران‌مال در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد.