فستیوال ورزش همگانی

بام سبز ایران‌مال روز پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ شاهد فستیوال ورزش همگانی بود.

به گزارش روابط عمومی ایران‌مال در این فستیوال بیش از صد ورزشکار با هدایت سه مربی تراز اول فدراسیون آمادگی جسمانی در بام سبز حضور پیدا کردند و پس از پیاده روی و تمرین در جاده تندرستی، در ایستگاه‌ها و چالش‌های طراحی شده آمادگی بدنی خود را محک زدند. حرکات با وزنه، بدمینتون، کورن هول، شافل بورد و برخی تمرینات دیگر چالش‌های طراحی شده در این رویداد ورزشی بودند. با توجه به امکانات و فضای مناسب بام سبز، اجرای چنین برنامه هایی در دستور کار واحد ورزش ایران‌مال قرار گرفته است.