سفیر عربستان؛ ایران‌مال ظرفیتی برای جهان اسلام

عبدالله بن سعود العنزی سفیر عربستان با حضور در ایران‌مال از بخش‌های مختلف این مجموعه  دیدن کرد.

در این بازدید جمعی از مدیران ایران مال سفیر عربستان را همراهی می‌کردند. عبدالله بن سعود العنزی در این بازدید چند ساعته با تحسین قابلیت‌های مختلف تجاری فرهنگی و ورزشی ایران‌مال بازار بزرگ ایران را یک ظرفیت بالقوه برای جهان اسلام توصیف کرد. سفیر عربستان در تهران از گسترش همکاری‌های دو جانبه به ویژه میان بخش‌های خصوصی ایران و عربستان استقبال کرد