باغ‌رستوران ملل


از گذشته‌های بسیار دور، غذاها معرف فرهنگ‌های مختلف بوده‌اند. تمدن‌های دیرپای جهان هر کدام مکتبی در آشپزی دارند و این مکتب نه فقط ذائقه و سبک زندگی این تمدن‌ها را شکل داده بلکه حتی در معماری و شهرسازی آن‌ها نیز مؤثر بوده است. بر اساس همین قاعده، در ایران‌مال، فضایی به باغ- رستوران ملل یا فودهال ملل اختصاص داده شده است. ایده ساخت این فضا به همین قانون و قاعده ساده بازمی‌گردد. معماری و آشپزی به عنوان دو پدیده دست‌ساخته بشر بر هم تأثیر می‌گذارند.

در باغ- رستوران ملل شما ابتدا نشانی از معماری و شهرسازی مکاتب اصلی آشپزی جهان را می‌بینید و بعد در فضایی که مربوط به همین مکاتب است می‌نشینید و غذاهای مخصوص آن‌ها را نوش جان می‌کنید.

تمام فضاهایی که در این باغ- رستوران می‌بینید با الهام از نمونه‌های اصلی و با مصالحی مشابه نمونه‌های اصلی ساخته شده‌اند و اثری از ماکت یا دکور در این بخش وجود ندارد.

البته هنوز رستوران‌های این بخش از ایران‌مال افتتاح نشده‌اند.

برای رسیدن به باغ- رستوران ملل می‌توانید به ضلع جنوبی طبقه G3 ایران‌مال مراجعه بفرمایید.